หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “C.A. Show Proud”
แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “C.A. Show Proud”

admin aim
2018-11-26 10:01:16


         แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “C.A. Show proud”(Adventure Comm  Arts) ณ ห้องปฏิบัติการ Mini Theater อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า ได้แก่ นายเสถียรพงษ์ เนียมมณี จาก Dai-lchi Kikaku (Thailand) Co.,Ltd  , นายศราวุฒิ นวการพิศุทธิ์ จากบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด , นายเอกภพ พันธุรัตน์ จาก Ogilvy Public Relations Worldwide,Thailand  และนายอภินันท์ กลัดกันแสง  จาก Tap Studio  มาพูดคุยเสวนา หัวข้อ “Adventure Comm Arts” เพราะการเรียนนิเทศศาสตร์คือการผจญภัยและประสบการณ์ทำงานต่างๆ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จากแขนงวิชาต่างๆและศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก